Skip to main content

HK Express’ Own “Secret Santa” Spreads Holiday Cheer

Reindeer take a raincheck as “Cha Siu Baau” touches down

Hong Kong, 12 Dec, 2014